شرایط خرید

دوستان عزیز، ضمن تشکر از اعتماد شما به ما

 لطفا توجه بفرمایید که تمام مواردی که با مسئولین اپسیس مطرح و بررسی کرده اید نزد گروه محفوظ و ذخیره می ماند.

هر گونه توافقی که بین شما و اپسیس صورت گرفته است، و هر گونه تغییری که در برخی محصولات مورد نیاز بوده است را در توضیحات محصول مورد نظر یادداشت بفرمایید. این مسئله جهت عدم تخطی از موارد و توافق های مربوطه می باشد.