راهنمای خرید

آن دسته از محصولاتی که قیمت آنها موجود می باشد را مستقیما می توانید از طریق صفحه همان محصول خریداری نمایید.

آن دسته از محصولاتی که قیمت آنها معلوم نشده و یا 0 می باشد، در ابتدا صفحه محصول و توضیحات آن را کامل مطالعه بفرمایید و سپس  با مسئول مربوطه صحبت کرده تا نیازهای شما مطرح و  به دست ما برسد، ما نیاز های شما را بررسی میکنیم و کارشناسان اپسیس پس از برآورد هزینه مربوطه با شما تماس خواهند گرفت و هزینه های مربوطه را به شما اعلام می دارند.

در صورت توافق نهایی  با اپسیس پروژه شما استارت خواهد خورد.